7 oktober 2011

Nya återförsäljare

I bloggen händer det som vanligt inte lika mycket som i livet. Förvisso har det den senaste månaden inte hänt något i sömnadsväg, eftersom overlocken har varit på service hela september. Abstinensen börjar bli stor.

Två nya återförsäljare har jag dock: BabiesRock och Motionshuset Magdalena Sigg. Skynda er dit och töm förråden så jag kan fylla på med nytt :-)

Inga kommentarer: